Arena Platinan

I den nyuppförda byggnaden Platinan, belägen vid Hisingsbrons södra fäste i Göteborg, ligger Vasakronans senaste Arena-etablering. Co-workingkonceptet, som sedan tidigare finns i Stockholm, är designat av Kanozi Arkitekter och omfattas av 2500 kvm, beläget på tolfte våningen. Stort fokus har lagts på hållbarhet och återbruk, och flertalet av byggnadselementen kommer från den gamla byggnaden som låg på platsen. 

LSI har tillverkat inredning till konceptet och en stor del av arbetet har kretsat kring de återbrukade elementen av både betong och metall. De gamla betongelementen sågades till i anpassade mått för det stora Chef´s Table som är en central del i lokalen. Väl på plats fogades de samman till en lång enhetlig front på över 4,5 meter. Även de blanka fasadplåtarna fick nytt liv som frontelement i den nya receptionen som välkomnar besökarna. Plåtarna fick kapas och valsas om för att passa konstruktionen och designen i de nya möblerna.

I projektet har stort fokus lagts på material, kvalité och funktionalitet, utan att göra avkall på design och uttryck. Det har ställt höga krav på oss som producent och inneburit en stor dos hantverkskunnande i både produktions – och projektprocessen. Det konstnärliga har fått ta sig uttryck i bland annat en takmobil, producerad av tunna spegelblanka folieplåtar eller som i mötesplatsen, omgiven av låga moduler tillverkade i microcement, med avdelare i glaskeramik och återvunnen plast. Tillsammans med Ciceron Projekt har varje lösning och alternativ utvärderas noggrant för att säkerställa att projektets tidplan, budget och framdrift uppfyllts. 

Sök