Hotell

En hotellvistelse kan vara många saker; Upplevelser, äventyr, inspiration, arbete, avslappning och hälsa. Oavsett vilken anledning ställer en hotellinteriör höga krav avseende komfort, uttryck och kvalité. LSI har erfarenhet att leverera inredning till olika typer av hotell, allt efter kundens koncept och behov. Vi säkerställer kvalité i alla led i ett projekt, från start till mål – allt för att du som kund ska kunna förverkliga din idé.

Utvalda referenser

Sandhamn Seglarhotell – Stockholm

I det yttersta havsbandet i Stockholms skärgård har Sandhamn Seglarhotell välkomnat besökare i över 100 år. Med nya ägare har ett nytt grepp tagits om

Fler referenser