AVFALL blir till energi

I vår strävan efter att ta ansvar och måna om vår miljö och planet i stort tar vi aktiva beslut för att verka mot en mer hållbar produktion. Trä är ett mångsidigt råmaterial och det enda förnybara byggmaterialet på marknaden idag och har ett avsevärt lägre klimatavtryck vid framställning jämfört med material som glas, aluminium och stål. Att tillverka inredningar i trä som håller under lång tid och i bästa fall kan återanvändas till annat är ett steg i rätt riktning och något vi starkt uppmanar våra kunder och samarbetspartners till. 

Att nyttja avfall

Förutom att tillverka och förespråka hållbara inredningar i trä gör vi även annat för att minska vår påverkan på klimatet. 

Under ett genomsnittligt år genererar vår produktion i Lund cirka 13 ton sågspån – restprodukter från de fina inredningar vi tillverkar. Att låta sågspånet komma till användning när det lämnar oss i Lund är en självklarhet. Vi bekostar därför processen att göra spånet användbart som biobränsle i värmeverk eller som råvara i produktionen av pellets. 

På så sätt skapas förnybar energi och alla delar av träet förädlas – klimatsmart! 

Sök