innovativa material

Människans största samtida utmaning är hur vi tillsammans ska leva och verka i en mer hållbar värld. Mycket av det vi idag konsumerar och tillverkar hamnar i naturen och i våra hav. Avfall som tar tusentals år att bryta ner skadar vår omgivning och rubbar livsviktiga ekosystem runt om planeten. 

Ur detta faktum uppstår dock innovativa lösningar och nya material, bland annat från företaget Smile Plastic, som tillverkar skivmaterial av återvunnet avfall. Dessa skivor kan användas till en rad olika områden,  bland annat som bordsskivor, podier eller bartoppar i olika inredningar.

Vi har till Vasakronans nya huvudkontor i Stockholm tillverkat bordsskivor i olika format och färger av detta material. Resultatet är en nytänkande och lekfull inredning, gjord på återvunna material. 

Att beställare och arkitekter ställer krav på nytänkande kring inredning och material ser vi som en välkommen utveckling. Vi som producent måste samtidigt anamma dessa önskemål och vara öppna för att hantera andra typer av material än vad vi vanligtvis kanske gör. I detta projekt bearbetades skivorna i vår CNC-maskin och monterades till stativen på plats i Stockholm, av lokala montörer. På sätt skickades borden som platta paket och frakten minimerades. 

Sök