SERGELSTAN

Redan 2014 startade projektet som innefattar området Sergelstan. I ett av de mer välkända kvarteren i Stockholms city, med Sergels Torg som landmärke, påbörjade Vasakronan en omvandling av stadsbilden som sträckt sig hela vägen in i 2020-talet. Projektet är ett av de mest omfattade stadsutvecklingssatsningar som gjorts de senaste 50 åren och tillsammans med Stockholms stad är investeringen cirka 15 miljarder kronor. Med nya promenadstråk, restauranger, kontor och butiker ska området bli ett myllrande nav i de mest centrala delarna av Stockholm. 

Rendering Vasakronan

AREna Sergel co-work

VAD

I huset på Malmskillnadsgatan 36 har Vasakronan valt att lansera sitt co-workingkoncept Arena. Ett helt nytt kontorskoncept på tre våningsplan i centrala delarna av Stockholm. De 3500 kvadratmetrarna flirtar med platsens ursprung och historia och spelar en stor del i inredningen. 

VILKA

Kanozi har som ansvariga inredningsarkitekter skapat ett koncept utifrån kundens önskemål och Ciceron Projekt har ansvarat för konceptets färdigställande. Vi på LSI har som utvald leverantör av specialinredning jobbat nära både Kanozi och Ciceron Projekt under hela projektets gång, med allt från konstruktion och projektledning till färdigt montage. 

HUR

Under våren 2020 påbörjades arbetet och planeringen inför den kommande leveransen. En bra dialog med Ciceron Projekt och Kanozi borgade för en kreativ och smidig process i den tidiga fasen av projektet. Materialprover, konstruktionsfrågor och leveransplaner avhandlades i en tät dialog med alla inblandade parter. Vi på LSI agerade bollplank och stöttade med vår kompetens i många av de komplexa artiklarna som skulle produceras. 

Från tidig sommar till sen höst producerades en mängd olika inredningar i vårt snickeri i Lund. Leveranser och montage skedde i inplanerade etapper efter hand som övrig byggnation i huset blev klar – en fördel för kund och beställare att jobba flexibelt med oss som producent och anpassa leverans och montage efter projektets förutsättningar. 

Av de artiklar som står ut kan nämnas en receptionsdisk i huvudentrén med infräst mässing i ”Sergelmönster”, en avdelare på 10 kvm i mässing, en höj – och sänkbar servicedisk samt en 10 meter lång sittmöbel med eldstad i handgjort Italienskt tegel. I vissa delar av inredning har återbrukat material från husets tidigare historia använts där vi fått anpassa vår produktion och inredning till befintliga komponenter. 

 

Sök