AFFÄRSIDÉ OCH VISION

AFFÄRSIDÉ

”Med känsla för material och design, fokus på helhet och hög service skapa varumärkesstärkande inomhusmiljöer”

  • Känsla för material och design innebär för oss att vi använder vår kompetens och kunskap till att ge kunden mervärden i form av konstruktion, funktionalitet, finish och kvalitet.
  • Fokus på helhet innebär för oss att vi ser till hela kundbehovet och tar ansvar för hela projektet. Kunden får mervärden i form av enkelhet, trygghet och arbetsro.
  • Hög service innebär för oss att alltid ha som mål att överträffa kundens förväntningar på service.
  • Med varumärkesstärkande miljöer hjälper vi kunden att göra bra affärer.

VISION

”LSI Group ska bli ledande på marknaden för inomhusmiljöer som skapar upplevelser och stärker varumärken”

  • Ledande innebär för oss att vi ska bli det självklara valet när nya inredningskoncept skall realiseras genom nytänkande, processer och innovationer med stort affärsfokus.
  • Inomhusmiljö innebär för oss offentlig miljö som butik, hotell, restaurang och kontor.
  • Upplevelser innebär för oss att miljön som våra produkter finns i ska ge besökaren en välkomnande, inspirerande och attraktiv känsla med genomgående hög kvalité.
Sök