Stadsbiblioteket Malmö – Balagan

Stadsbiblioteket i Malmö har, liksom många andra bibliotek, noterat att utlånandet av böcker minskar, samtidigt som antalet besökare ökar. Det finns alltså ett stort intresse för biblioteket som mötesplats, men det behövs nya sätt att närma sig publiken. Med denna utmaning i åtanke bestämde sig Stadsbiblioteket för att skapa en helt ny avdelning som vänder sig mot unga i åldern 9-12. Uppdraget gick till inredningsarkitekt Eva-Johanna Sandberg som i samarbete med LSI har skapat upplevelsevärlden Balagan (hebreiska för kaos/oordning). En av Balaganprojektets stora utmaningar är att omvandla unika designlösningar som måste passa för en krävande, offentlig miljö till färdiga installationer och möbler.

Under denna process har LSI varit ett engagerat, flexibelt och lösningsfokuserat stöd. – Andreas Ingefjord – Projektledare Balagan, Stadsbiblioteket i Malmö

Please share this reference
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Related references

Web5

Eway – Malmö, Sweden

Helio-Kungsholmen-1

Helio – Stockholm

Helio expands with offices, meeting rooms and coworking spaces in the DN- Skyscraper at Kungsholmen in Stockholm